Công Ty Tân Quang Minh nhận giải thưởng ‘Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA 2019’.