Công ty Tân Quang Minh(Bidrico tổ chức cho toàn thể CB-CNV tham quan, nghỉ mát tại Mũi Né, Phan Thiết)