Công ty TNHH Tân Quang Minh – Bidrico cùng với Hội DNHVNCLC, Saigon Coop, Báo Tuổi Trẻ cùng thực hiện chương trình “Tết Việt hàng Việt”