Cuộc Thi’ SÁNG TẠO SLOGAN CHO NHÃN HÀNG NƯỚC YÊN NHA ĐAM BIDRICO”