Đợt 1 trao thưởng cho các khách hàng xuất sắc của Bidrico ngày 4&5/1/2019 trong chương trình “MUA HÀNG HĂNG SAY – NHẬN QUÀ LIỀN TAY”