Dzô cái mừng chiến thắng nha cả nhà ơi!! Tiến lên Việt Nam ơi!! Tiến lên Bidrico ơi!!