(Tiếng Việt) Bidrico tham dự Hội nghị quốc tế ngành thực phẩm Việt Nam – Việt Nam Food Forum 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related posts

BIDRICO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV BIDRICO TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH ROAD SHOW & COMMANDO BIDRICO ĐẾN VỚI SIÊU THỊ EMART GÒ VẤP