21/3/2018

Ngày 28.12, tại TP.HCM, sở Công thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Chương trình kết nối hàng hoá các DN sản xuất các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ và hệ thống phân phối tại TP.HCM

21/3/2018

Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh - Bidrico tham gia Hội chợ HVNCLC

20/3/2018

Bidrico tài trợ hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam lần thứ 20 - 2011