11/6/2020

Chủ tịch nước cám ơn các nhà tài trợ APEC 2017

11/6/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn nhà tài trợ APEC 2017

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Họp báo

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Phiên họp của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC từ 21 quốc gia

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại không chính thức APEC ASEAN

11/6/2020

Bidrico nước uống chính thức phục vụ các nguyên thủ quốc gia đến từ Việt Nam và Quốc tế

11/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC (AMM) lần thứ 29

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại của các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (2)

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ cấp cao Apec trong buổi Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

10/6/2020

Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ cấp cao Apec trong Họp báo Kết thúc hội nghị CSOM APEC 2017