11/6/2020

(Tiếng Việt) Chủ tịch nước cám ơn các nhà tài trợ APEC 2017

11/6/2020

(Tiếng Việt) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn nhà tài trợ APEC 2017

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Họp báo

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Phiên họp của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC từ 21 quốc gia

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại không chính thức APEC ASEAN

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico nước uống chính thức phục vụ các nguyên thủ quốc gia đến từ Việt Nam và Quốc tế

11/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC (AMM) lần thứ 29

10/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại của các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (2)

10/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ cấp cao Apec trong buổi Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

10/6/2020

(Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ cấp cao Apec trong Họp báo Kết thúc hội nghị CSOM APEC 2017