4/6/2020

(Tiếng Việt) Lễ Công bố Bidrico – Nhà tài trợ chính và nước uống chính thức của hội nghị cấp cao APEC 2017