18/10/2021

BIDRICO TUYỂN DỤNG TỔNG ĐÀI VIÊN

6/3/2021

RECRUITMENT MARCH 2021

tuyển dụng nhân viên bán hàng
18/9/2020

RECRUITMENT SEPTEMBER 2020

tuyển dụng nhân viên bán hàng
5/9/2020

BIDRICO RECRUITMENT SALES STAFF

tuyen dung nhan su Bidrico
10/7/2020

BIDRICO RECRUITMENT HUMAN RESOURCES JULY 2020

tuyen dung nhan su Bidrico
20/5/2020

RECRUITMENT AUGUST 2020