Ông Nguyễn Đặng Hiến – TGĐ công ty được trao "Giáo sư danh dự của Liên minh Học thuật – Oxford’

Tổng Giám đốc công ty – Ông Nguyễn Đặng Hiến được trao “Giáo sư danh dự của Liên minh Học thuật – Oxford’ và Hội nghị Lãnh đạo truyền thống, ngày 17/4/2018 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh.
Danh hiệu Giáo sư danh dự của Liên minh Học thuật được thành lập bởi Liên minh Học thuật, Oxford, với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ các Hiệu trưởng Châu Âu và Ủy ban Socrates Quốc tế. Việc trao tặng danh hiệu danh dự này là biểu tượng của tín dụng và biểu hiện nhờ những người thúc đẩy tiến bộ xã hội và trí tuệ của xã hội hiện đại, và phát triển hội nhập trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa và giáo dục trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người.Tiêu đề được trao cho các dịch vụ đặc biệt trong các lĩnh vực nói trên, và thực hiện các công nghệ cao trong lĩnh vực quy trình kinh doanh, điều này giúp thúc đẩy sự hồi sinh của nền kinh tế quốc gia. Nó nhận ra những người có hoạt động giúp thúc đẩy thiện chí và phát triển của Liên minh Học thuật và Câu lạc bộ các Hiệu trưởng Châu Âu. Những người được đề cử giải thưởng được lựa chọn cẩn thận bởi nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp của chúng tôi. Người chiến thắng được xác định xếp hạng thông qua truyền thông, mạng xã hội, internet, tin tức và phân tích dữ liệu thống kê mở và đề xuất của chính quyền, tổ chức xã hội, tổ chức, phòng thương mại, hiệp hội ngành và đoàn thể, tổ chức giáo dục và khảo sát chuyên gia.
 


    
  

Related posts

NƯỚC UỐNG BIDRICO BÌNH 19L VỎ TRONG SUỐT/XANH DƯƠNG NHẠT SẮP ĐƯỢC RA MẮT TRÊN THỊ TRƯỜNG (Tiếng Việt) BIDRICO TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN MŨI 4 PHÒNG NGỪA COVID CHO CBCNV NƯỚC CHANH MUỐI RESTORE – ẤM LÒNG NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: “Nếu tham gia HĐND Tp.HCM, tôi sẽ dành tất cả năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” BIDRICO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV CBCNV BIDRICO THAM GIA ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN HACCP