(Tiếng Việt)

Khỏe như chúa sơn lâm

 

Click xem: Bản tự công bố

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.