(Tiếng Việt)

Ngọt ngào trao bạn hữu

Sức khỏe tặng tri âm

Click xem: Bản tự công bố

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.