(Tiếng Việt) THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TP.HCM

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related posts

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: “Nếu tham gia HĐND Tp.HCM, tôi sẽ dành tất cả năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” BIDRICO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV CBCNV BIDRICO THAM GIA ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN HACCP BIDRICO TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH ROAD SHOW & COMMANDO SHIP 0Đ DÙ CHỈ 1 THÙNG HOẶC 2 BÌNH 19L Cử tri nơi cư trú tin tưởng và ủng hộ doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến