(Tiếng Việt) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn nhà tài trợ APEC 2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related posts

(Tiếng Việt) Chủ tịch nước cám ơn các nhà tài trợ APEC 2017 (Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Họp báo (Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật (Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Lễ đón chính thức các nhà Lãnh đạo APEC và Phu nhân / Phu quân (Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong Phiên họp của các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC từ 21 quốc gia (Tiếng Việt) Bidrico đồng hành cùng Tuần lễ Cấp cao APEC trong buổi Đối thoại không chính thức APEC ASEAN