Standard distributor

1. Điều kiện nhà phân phối:
– Văn phòng làm việc
– Năng lực kinh nghiệm quản lý
– Kho bãi
– Tài chính
– Hệ thống phân phối
– Nguồn nhân lực (giao hàng)
– Phương tiện vận chuyển
– Quan hệ xã hội
Liên hệ P.Kinh doanh:
SĐT: 028.3765 2567 (Ext: 106 – 109 – 112 – 118 – 119 – 127)
Mail: kinhdoanh@bidrico.com.vn
2. Hệ thống đánh giá nhà phân phối theo KPI

Related posts

(Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ YẾN SÀO NHA ĐAM 500ML (Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ THẠCH RAU CÂU (Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC YẾN NHA ĐAM CHAI 365ML (Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NHA ĐAM LÁ DỨA CHAI 360ML (Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA SODA KEM CHAI 360ML – BIDRICO (Tiếng Việt) BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA HƯƠNG CHANH LON 330ML – BIDRICO