Hội nghị kết nối cung- cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố.