Kể từ ngày 04/01/2019, công ty Bidrico sẽ tổ chức định kỳ chương trình “ Đố vui hăng say – Nhận quà liền tay”