SỰ KIỆN BIDRICO

CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TY
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ CÁC SẢN PHẨM BIDRICO

Để chào mừng ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 – 4 và Quốc Tế Lao Động 1-5 , giải...

Tối ngày 22/03/2011, Đội Bóng Bidrico – đại diện cho Công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh (Bidrico) đã vinh dự đón nhận...

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận: “Gia Tộc Doanh Nhân” cho Gia Tộc Nguyễn Đặng tại Quảng Trị và trao tặng Biểu...

World of food ASIA 2011: Asia’s Unique – Sourcing Event for Foods and Beverages. Từ ngày 25 – 29.05.2011 Tại Trung tâm Triển lãm IMPACT...

Tiếp nối chương trình “Hàng Việt về nông thôn” từ ngày 07 – 09/01/2011 Bidrico tham gia cùng Trung Tâm Nghiên Cứu kinh doanh và...