Lần hai trong chương trình “ĐỐ VUI HĂNG SAY- NHẬN QUÀ LIỀN TAY” lúc 11h, ngày 4-1-2019