Lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp qua điện thoại từ ngày 27- 28/2/2019