Mua hàng

Liên hệ: Phòng Thu mua

– SĐT: 028.3765 2567

– Email: phongthumua@bidrico.com.vn

Cần các nhà cung cấp trong và ngoài nước:

– Hương liệu, hoá chất, phụ gia thực phẩm.

– Vật liệu sản xuất: Bao bì giấy, các loại màng co.

– Máy móc, thiết bị.

– Linh kiện, phụ tùng.

– Văn phòng phẩm.

– V.v..

Bài viết liên quan

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC TĂNG LỰC THẠCH DỪA HƯƠNG DÂU BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NƯỚC TĂNG LỰC NHA ĐAM BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GAZ SODA KEM 1.25L BẢN TỰ CÔNG BỐ YẾN SÀO NHA ĐAM BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ THẠCH RAU CÂU BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NHA ĐAM LÁ DỨA CHAI 360ML