Ngày 02/12/2018 Bidrico hoà cùng không khí và tinh thần dân tộc ủng hộ đội tuyển Việt Nam