Ngày 23/11/2018 Bidrico tham gia gian hàng trưng bày tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2018