Nhà máy và dây chuyền sản xuất

Diện tích 15.000m²

Diện tích 15.000m²

Dây chuyền sản xuất

luôn quan tâm đến chất lượng và quy trình sản xuất phục vụ khách hàng trong suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi dốc hết tâm sức phục vụ khách hàng bằng việc đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu và đảm bảo AN TOÀN THỰC PHẨM LUÔN ĐẠT CHUẨN

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

 luôn giám sát chặt chẽ trên từng quy trình cụ thể để cho ra những sản phẩm chất lượng

THƯƠNG HIỆU VIỆT, ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Kho bãi