Phòng kinh doanh kết hợp nhân viên IT đào tạo áp dụng Công Nghệ 4.0 vào việc kiểm soát khách hàng qua hình ảnh!!!