SẢN PHẨM TẾT

Sản phẩm Tết
Các sản phẩm Bidrico phục vụ nhu cầu Tết luôn đa dạng với giá cả hợp lý

Xem sản phẩm

Nước yến Ngân Nhĩ Hộp Xuân

Xem sản phẩm

Trà Bí Đao Hộp Xuân

Xem sản phẩm

Nước Yến Sào Hộp Xuân

Xem sản phẩm

Nước Ngọt có Gaz chai 1.25l (kẹp giấy 02 chai)

Xem sản phẩm