SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SẢN PHẨM BIDRICO SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VÀ QUY CHUẨN QUỐC TẾ

Bidrico tự công bố NƯỚC NHA ĐAM HƯƠNG BẮP  

Bidrico tự công bố NƯỚC NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN  

Bidrico công bố sản phẩm NƯỚC NHA ĐAM CHANH DÂY