SỰ KIỆN BIDRICO

CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TY
VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VỀ CÁC SẢN PHẨM BIDRICO

Tối ngày 22/03/2011, Đội Bóng Bidrico – đại diện cho Công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh (Bidrico) đã vinh dự đón nhận...

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận: “Gia Tộc Doanh Nhân” cho Gia Tộc Nguyễn Đặng tại Quảng Trị và trao tặng Biểu...

World of food ASIA 2011: Asia’s Unique – Sourcing Event for Foods and Beverages. Từ ngày 25 – 29.05.2011 Tại Trung tâm Triển lãm IMPACT...

Tiếp nối chương trình “Hàng Việt về nông thôn” từ ngày 07 – 09/01/2011 Bidrico tham gia cùng Trung Tâm Nghiên Cứu kinh doanh và...