THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO SLOGAN CHO NHÃN HÀNG NƯỚC YẾN NHA ĐAM