THƯ CẢM ƠN CUỘC THI: SÁNG TẠO SLOGAN CHO NHÃN HÀNG NƯỚC YẾN NHA ĐAM BIDRICO