Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn nhà tài trợ APEC 2017