Tiếp tục chương trình “Đố vui hăng say – nhận quà liền tay” cùng Bidrico lần 2 ngày 8/1/2019