Tiêu chuẩn nhà phân phối

By admin,
02:48:24 1/10/2019
1. Điều kiện nhà phân phối:
– Văn phòng làm việc
– Năng lực kinh nghiệm quản lý
– Kho bãi
– Tài chính
– Hệ thống phân phối
– Nguồn nhân lực (giao hàng)
– Phương tiện vận chuyển
– Quan hệ xã hội
Liên hệ P.Kinh doanh:
SĐT: 028.3765 2567
Email: kinhdoanh@bidrico.com.vn
2. Hệ thống đánh giá nhà phân phối theo KPI

Bài viết liên quan

BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA SODA KEM CHAI 360ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA HƯƠNG CHANH LON 330ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA XÁ XỊ LON 330ML – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA HƯƠNG CAM 1.25L – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA COLA 1.25L – BIDRICO BẢN TỰ CÔNG BỐ NƯỚC NGỌT CÓ GA DÂU 1.25L – BIDRICO