Đối thoại của các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC, Bidrico hân hạnh là nước uống chính thức của hội...

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC  

Tuần lễ cấp cao Apec – Họp báo kết thúc hội nghị CSOM APEC 2017 Phiên họp báo kết thúc Hội nghị CSOM APEC 2017...

Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao – kinh tế APEC lần thứ 29    

Hội nghị tổng kết của các quan chức cấp cao Apec ( CSOM ) từ ngày 6 – 7/11/2017    

Tổng Giám đốc công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh ông Nguyễn Đặng Hiến cùng phu nhân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh...

Khai trương trung tâm báo chí quốc tế TLCC APEC 2017  

Hội nghị bộ trưởng tài chính APEC  

Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng từ ngày 06/11 – 11/11/2017