Nhóm bạn của SOM (FotC) về kết nối  

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI) – Hội thảo về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc hiện...

Ủy ban kinh tế (EC)  

Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế – kỹ thuật ECOTECH (SCE)  

Nhóm adhoc về kinh tế mạng (AHSGIE)  

Ủy ban kinh tế (EC) – Nhóm bạn của chủ tịch (FotC) về tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế và thể chế (SELI)...

Nhóm công tác về y tế (HWG) – Đối thoại chính sách APEC về HPV và ung thư cổ tử cung và Hội thảo nhóm...

Ủy ban thương mại và đầu tư (CTI)  

Họp báo về Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế