CỔNG THÔNG TIN BIDRICO

TIN VỀ CÔNG TY BIDRICO
VÀ SẢN PHẨM BIDRICO

Quảng Trị là quê hương của nhiều đại khoa và danh nhân nổi tiếng đất Việt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, với truyền thống...

Ngày 27/01/2010, công ty TNHH SX & TM Tân Quang Minh – Bidrico đã tổ chức lễ Tổng kết và họp mặt năm 2010. Đây...

Theo thông lệ, sáng mùng 6 Tết, tất cả cán bộ công nhân viên công ty TNHH Tân Quang Minh họp mặt và ăn uống...

TRONG PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN TẠI HUYỆN THANH BÌNH – TỈNH ĐỒNG THÁP Vào ngày 08 – 10/4/2011 vừa qua, Trung tâm...

Trong thị trường NGK của Việt Nam hiện nay, Bidrico (Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Quang Minh) là thương hiệu luôn...