CỔNG THÔNG TIN BIDRICO

TIN VỀ CÔNG TY BIDRICO
VÀ SẢN PHẨM BIDRICO

TRONG PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN TẠI HUYỆN THANH BÌNH – TỈNH ĐỒNG THÁP Vào ngày 08 – 10/4/2011 vừa qua, Trung tâm...

Trong thị trường NGK của Việt Nam hiện nay, Bidrico (Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Quang Minh) là thương hiệu luôn...