Từ ngày 18-23/12/2018, Bidrico tham gia hội chợ HVNCLC tại công viên Ama Thuột, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc