Từ ngày 21-24/11/2018, Bidrico tham gia trưng bày tại Triển lãm quốc tế SIAL NETWORK, JIEXPO – KEMAYORAN (Jakarta)