CẦN TUYỂN Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và sản xuất, công ty NƯỚC GIẢI KHÁT BIDRICO cần tuyển dụng nhân viên như sau:...

CẦN TUYỂN Do nhu cầu mở rộng kinh doanh và sản xuất, công ty NƯỚC GIẢI KHÁT BIDRICO cần tuyển dụng nhân viên như sau:...

Bidrico rất chú trọng đào tạo và hướng dẫn nhân viên công ty thực hiện đúng công việc mang lại hiệu quả tốt nhất! Các...

Bidrico mở rộng kinh doanh và sản xuất nên cần tuyển dụng nhân viên như sau: 1. Trưởng phòng Kinh doanh: 01 người + Tốt...

12