(Tiếng Việt) Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: Đã làm thì phải làm tròn trách nhiệm với cử tri

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related posts

BIDRICO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CBCNV BIDRICO TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH ROAD SHOW & COMMANDO BIDRICO ĐẾN VỚI SIÊU THỊ EMART GÒ VẤP