Chính sách bảo mật

 

Chính sách bảo mật cho biết Bidrico sử dụng thông tin cá nhân thu thập được tại trang web này như thế nào.

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Hãy yên tâm rằng Bidrico tôn trọng sự riêng tư và xử lý dữ liệu cá nhân với sự cẩn trọng tối đa.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ như: Phục vụ cho việc bán hàng, giao hàng và chăm sóc khách hàng v.v..

Các thông tin cá nhân được thu thập:

  • Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… Khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi cho Bidrico.
  • Thông tin thu thập có thể bao gồm: Chức danh, tên công ty/ tổ chức và ngày sinh nhật.
  • Thu thập thông tin nhất định về loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của Bidrico. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Tại nội bộ Bidrico, các chi nhánh, đại lý và đối tác vận chuyển và nhà thầu của Bidrico.
  • Có thể thông tin sẽ được chia sẻ các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ Bidrico trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Với điều kiện:

  • (1) Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
  • (2) Để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; điều tra gian lận đó đã xảy ra;

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin được lưu trữ xuyên suốt thời gian hoạt động của Bidrico.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên đang làm việc tại Bidrico trực tiếp thực hiện việc bán hàng, chăm sóc khách hàng vận chuyển hàng đến khách hàng, các chi nhánh, đại lý, nhà thầu được ủy quyền và đối tác vận chuyển của Bidrico (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) được tiếp cận các thông tin này.

đ) Người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình qua:

  • Gửi thư về địa chỉ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Quang Minh: Lô C21/I, Đường 2F, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh.
  • Email: info@bidrico.com.vn

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Liên hệ trực tiếp về công ty qua các cổng thông tin trên.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.