Trà bí đao ANUTA – một sản phẩm chất lượng của Bidrico được sản xuất trên dây chuyền khép kín và an toàn từ khâu sản xuất chai nhựa, chiết rót và thành phẩm hoàn toàn tự động

By admin,
07:52:03 22/9/2018

Trà bí đao ANUTA – một sản phẩm chất lượng của Bidrico được sản xuất trên dây chuyền khép kín và an toàn từ khâu sản xuất chai nhựa, chiết rót và thành phẩm hoàn toàn tự động!!! Sản phẩm với dung tích mới! Cả nhà ủng hộ Bidrico để công ty phục vụ tốt hơn!!!
 
       
  

Bài viết liên quan

TÔN VINH DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TP.HCM SÁNG TẠO, BỨT PHÁ Hội thảo Tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ cho Doanh nghiệp ngành Lương thực Thực phẩm BIDRICO ĐẢM BẢO HỆ THỐNG NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG Bidrico Quảng Bá Sữa Chua Yobi tới Trường Học Thanh mát với nước ngọt soda kem của Bidrico PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO SLOGAN – SẢN PHẨM NƯỚC YẾN NHA ĐAM BIDRICO