CBCNV BIDRICO THAM GIA ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN HACCP

Vừa qua, Bidrico tổ chức đào tạo tiêu chuẩn HACCP cho CBCNV nhằm nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

HACCP giới thiệu quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn giúp giảm thiểu rủi ro hóa học, vậy lý và sinh học cho con người, đảm bảo những mối nguy hại đáng kể đối với an toàn thực phẩm được sản xuất.

Bidrico áp dụng các quy tắc được quy định trong bộ tiêu chuẩn HACCP để ứng dụng một cách hiệu quả từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến thành phẩm, bảo quản, vận chuyển và đưa đến các điểm bán hoặc trực tiếp đến người tiêu dùng. Chính vì vậy Bidrico luôn có được niềm tin từ khách hàng, hình ảnh và thương hiệu của Bidrico ngày càng phổ biến, giúp tăng vị thế cạnh tranh và mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan

Doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến: “Chăm” làm từ thiện Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế TP HCM BIDRICO – KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào ứng viên doanh nhân Nguyễn Đặng Hiến CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN ĐẶNG HIẾN TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN ĐẶNG HIẾN – ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TP.HCM NHIỆM KỲ 2021-2026