Nước giải khát Chanh muối Restore của Bidrico được chọn là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TPHCM