SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ

SẢN PHẨM BIDRICO SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
VÀ QUY CHUẨN QUỐC TẾ

STT TÊN SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NGÀY CÔNG BỐ NGÀY HẾT HẠN NƠI NHẬN 1 Nước nha đam đường phèn Số 40/TQM/2018...

Sản phẩm Trà Bí đao đóng chai PET 360ml, 250ml. Sản phẩm Nước Chanh muối chai PET 495ml và 360ml.  

Bidrico tự công bố TRÀ BÍ ĐAO ĐÓNG CHAI 360ML  

Bidrico tự công bố NƯỚC TĂNG LỰC BIDRICO  

Bidrico tự công bố NƯỚC TĂNG LỰC HƯƠNG VỊ KIWI CHANH  

Bidrico tự công bố NƯỚC NHA ĐAM HƯƠNG BẮP  

Bidrico tự công bố NƯỚC NHA ĐAM ĐƯỜNG PHÈN  

Bidrico công bố sản phẩm NƯỚC NHA ĐAM CHANH DÂY