Bidrico mở rộng kinh doanh và sản xuất nên cần tuyển dụng nhân viên như sau: 1. Trưởng phòng Kinh doanh: 01 người + Tốt...

123