Bidrico đồng hành cùng chương trình Phúc lợi người lao động do Hiệp hội Các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp TP HCM (HBA) ngày 26/12/2018 tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM